WARNING

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Close [x]

Behandlingen: Hur går den till?

Under behandlingen ligger du på ett speciellt, bekvämt behandlingsbord. Det består av fyra oberoende, rörliga delar.

Vi använder en mycket ”mjuk” metod för att korrigera kotornas läge: genom att utöva tryck med händer och fingrar bringas kotorna slutligen i optimalt läge. Nerverna kan därigenom åter bättre fylla sin funktion och besvären lindras.

Subluxation – vad är det?

När en kota hamnat ur sitt "optimala läge" ger det nervirritation och nedsatt funktion på din kropp. Detta kallas subluxation och det är viktigt att du förstår vad det betyder. En subluxation uppstår när nervsystemet utsatts för mer stress eller belastning än vad det kan anpassa sig till. Denna stress kan vara antingen fysisk, kemisk eller känslomässig.

Subluxation är en diagnos som är registrerad av Världs-hälsoorganisationen, WHO.

”Subluxationer förhindrar ditt nervsystem att fungera optimalt”

Justeringar

För att korrigera dina subluxationer och återställa nervsystemets funktion gör din kiropraktor justeringar av din ryggrad. 

Hur ofta vi behandlar dig beror bl.a. på din ålder och hur djupgående dina skador är. Vid regelbundna undersökningar kommer vi att kontrollera hur din kropp läker, fortlöpande bedöma framsteg och ge dig rekommendationer för optimal läkning.

Generellt kan man säga att ju längre du haft problemen och ju längre ditt nervsystem tvingats arbeta under press med de skador vi identifierat, desto längre tid tar det att återskapa kroppens balans och funktion.

Go to top of page