WARNING

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Close [x]

Behandlingsgången: vad har du att se fram emot?

Till att börja med ber vi dig att före ditt första besök fylla i ett frågeformulär. Det kan vi skicka till dig eller så kan du skriva ut det själv och fylla i innan ditt besök. Det är viktigt att du fyller i formuläret så noggrant du kan - ju mer vi vet om hela dig desto bättre jobb kan vi göra! Om du har några frågor eller inte förstår någon fråga, markera detta i formuläret så går ni igenom det tillsammans med kiropraktorn vid ditt första besök. Om du någonsin fått röntgen eller magnettomografi utförd, ber vi dig ta med dessa dokument tillsammans med frågeformuläret.

När du tar kontakt med oss för att bli behandlad av vår Doktor i Kiropraktik (Dr. Ralf), bokar vi in dig på ett Förstabesök/Nybesök.

Det är viktigt att du vet vad du kan förvänta dig av oss, att du vet vad kiropraktik är och att du vet lite om hur din kropp fungerar. Det är därför är vår populära föreläsning obligatorisk. Vi rekommenderar att du tar med dig din make/maka/sambo/partner på föreläsningen så att även den personen får möjlighet att ställa frågor och blir upplyst om vad kiropraktik är och vad som du kan förvänta dig.

Dina första besök består av tre moduler:

1.              Föreläsning (30 min.). Hålls på måndagar kl. 19:00 och torsdagar kl. 11:30.

2.             1:a besöket hos Ralf: där ni går igenom det hälsoformulär som du har fyllt i.  Ni går även igenom din kroppsliga status genom en kiropraktisk undersökning. Om inte Ralf behöver ytterligare information om dig så får du din första behandling här. 
Ditt första besök tar 30 minuter.

3.             2: a besöket (även kallat ”Rapportbesöket”): där går vi igenom vad Ralf funnit och hur han tänkt lägga upp din behandlingsplan. Han visar även hur han kommer att justera dig.
Ditt rapportbesök tar 15 minuter.

Därefter följer justeringar utefter de resultat som undersökningen gav vid ditt fösta besök hos Ralf. Antalet justeringar är framtaget i en plan som är individuell för just dig. Denna plans huvudsyfte är att korrigera de subluxationer som du har så att ditt nervsystem och din kropp kan läka. Men vi ser också över din livssituation och livsstil så att vi kan hjälpa dig att begränsa och ändra de saker som påverkar ditt nervsystem negativt, såsom stress, fysiska och kemiska skador.

Den totala behandlingen består av tre eller fyra faser:

Fas 1: Det första steget till läkning

De första symptomen som smärta, stelhet och inflammation minskas genom behandling av ryggraden. Behandlingarna följer varandra i en väl genomtänkt ordning och i denna fas kan det vara nödvändigt med 1-3 behandlingar per vecka. Din ryggrad är ännu inte stabil.

Fas 2: Läkning i sikte

Din ryggrad blir mer stabil. Nerverna fungerar bättre och den ådragna ”skadan” tillfrisknar inifrån. Symptomen avtar och du känner dig allt bättre. I denna fas kan det vara nödvändigt med 2-4 behandlingar per månad.

Fas 3: Underhålla och utvidga läkningen

När din ryggrad väl är stabil, är det viktigt att behålla den så och att eventuellt utvidga läkningsprocessen. Veckovisa besök är inte längre nödvändiga, men vi fortsätter att under allt längre intervall följa upp utvecklingen och stärka din kropp. Denna fas innehåller preventiv/förebyggande behandling.

Fas 4: Förbättra funktionen och prestationen

Denna fas är till för den som önskar se bortom symtom och smärtlindring när det gäller dina kiropraktiska behandlingar. Det är denna fas som många idrottare (mest elitidrottare men även motionärer) väljer. Här siktar vi in oss på att hålla nervsystemet så nära 100% fungerande som möjligt. Du som vill ha och behöver ha ett optimalt fungerande nervsystem väljer Fas 4. Beroende på hur mycket du belastar kroppen i din utövning och hur många pass/timmar du tränar och presterar kan du behöva 1-3 behandlingar per vecka.

Go to top of page