WARNING

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Close [x]

För att korrigera dina subluxationer och återställa nervsystemets funktion gör din kiropraktor justeringar av din ryggrad. 

En justering är den specifika användningen av en kraft för hand eller med ett justerande instrument. Vi erbjuder oss inte att diagnostisera eller behandla någon annan sjukdom eller åkomma än vertebral subluxation. Om vi emellertid under loppet av en kiropraktisk utvärdering av ryggraden, konstaterar icke- kiropraktiska eller anmärkningsvärda symtom, kommer vi att ge dig rekommendationer.

Hur ofta vi behandlar dig beror bl.a. på din ålder och hur djupgående dina skador är. Vid regelbundna undersökningar kommer vi att kontrollera hur din kropp läker, fortlöpande bedöma framsteg och ge dig rekommendationer för optimal läkning.

Generellt kan man säga att ju längre du haft problemen och ju längre ditt nervsystem tvingats arbeta under press med de skador vi identifierat, desto längre tid tar det att återskapa kroppens balans och funktion.

Go to top of page