WARNING

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Close [x]

Vertebral subluxation: en förskjutning av en eller flera av de 24 kotorna i ryggraden, som orsakar förändring av nervfunktioner och störningar vid överföringen av mentala impulser, vilket leder till en minskning av kroppens inneboende förmåga att utveckla sin maximala hälsopotential.

Vår kiropraktiska metod för korrigering av en vertebral subluxation består i specifika justeringar av ryggraden.

Vad det gäller andra sjukdomar än ryggradsbesvär, erbjuder vi oss inte att behandla dessa. Vi tillhandahåller inte heller några utlåtanden beträffande av andra ordinerade behandlingar.

Subluxation är en diagnos som är registrerad av Världshälsoorganisationen, WHO.

"Subluxationer förhindrar ditt nervsystem att fungera optimalt"

Go to top of page