WARNING

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Close [x]

Verksamhetsidé

Riddarhälsans huvudsyfte är att erbjuda kiropraktisk vård till så många familjer som möjligt i vårt samhälle, att inspirera och utbilda våra patienter i att ta ansvar i sin egen hälsa och att hjälpa dem till målet att uppleva optimal hälsa.

Vi förpliktigar oss till:

  • Passion för vårt arbete
  • Kärlek till våra patienter
  • Integritet och ärlighet
  • Erbjuda värde och kvalitet
  • Samarbete och ömsesidig respekt
  • Ständiga förbättringar och vidareutbildningar
Go to top of page